אלקין: "האוניברסיטאות יודעות לעשות מבחנים מקוונים, מי שתבטל סמסטר תחזיר כסף לסטודנטים"השר להשכלה גבוהה הגן בריאיון ל📌 NEWS על ההחלטה לקיים בחינות מקוונות, חרף החששות שהעלו המוסדות מפגיעה בטוהר הבחינות. “לא אסכן את חיי הסטודנטים ומשפחותיהם”, הצהיר אלקין. הוא דחה את הטענות על אי-מעורבותם בקבלת ההחלטות: “גם איתי לא התייעצו בהתחלה”מקור