האוניברסיטאות נגד השרים: "ההחלטה על מבחנים מרחוק לא הגיונית"ועד ראשי האוניברסיטאות הודיע כי המעבר לבחינות מקוונות אושר ללא התייעצות ו”יפגע בסטודנטים עצמם”. אוניברסיטת ת”א הודיעה לסטודנטים כי הבחינות “יימשכו לפי המתווה הרגיל”. המל”ג ומשרד הבריאות יחליטו אילו מקצועות יוחרגו. אלקין: “בטוח שהמוסדות יידעו להיערך”מקור