הממשלה אישרה את ההנחיות הקורונה החדשות: התקהלויות יוגבלו ל-50 אישהשרים אישרו במשאל טלפוני את התקנות החדשות לשעת חירום, שלפיהן חתונות ואירועי בר מצווה יתאפשרו בהשתתפות של עד 250 איש. הן יועברו לאישור אחת מוועדות הכנסת. מנכ”ל משרד הבריאות צפוי לחתום על צו המורה על מתווה הקייטנות וקיום בחינות באוניברסיטאות מרחוקמקור