תכנית סיוע חדשה תזרים למשק 2 מיליארד שקלים; שיעור האבטלה – 21.2%ראש הממשלה ושר האוצר הכריזו על מענקים נוספים שנועדו לסייע לעצמאים ועסקים נוספים שנפגעו בחודשים מאי-יוני מהמשבר הכלכלי הנרחב. מענקים גבוהים יותר יינתנו לעסקים ששימרו את מצבת כוח האדם שלהם. שירות התעסוקה: בישראל ישנם 861,861 בני אדם – 605,157 מתוכם בחל”תמקור