47 אברכים נדבקו בקורונה כי הרב "אסר להבדק"; העירייה הטילה סגרהעירייה תאפשר מעבר לדיירי הרחוב בלבד, ולטענת גורמים האזור ייפתח עד שיושלם פינוי כלל המאובחנים למלוניות. הורים לתלמידים בישיבה: הרב אסר על חלק מהתלמידים להיבדק למרות שפיתחו תסמיניםמקור

DEMOS BUY