קורונה – עדכון יומי: 1,148 אובחנו ביממה, 6.5% מהבדיקות – חיוביות(בווידאו: אכיפת תקנות הקורונה)מקור

DEMOS BUY