מאמצים למניעת שביתת האחיות מחר: "חיי אדם אינם הפקר"(בווידיאו: יו”ר הסתדרות עובדי המעבדות, החודש)מקור

DEMOS BUY