מה שירד במיקוד: משרד החינוך נערך לשגרת קורונה, אך דבר אחד הוא שכח


במשרד נערכים לשנת הלימודים הקרובה בצל התפשטות המגיפה, כשמעל מרחפת האפשרות לסגירת בתי הספר. בעוד המתווים נוגעים בעיקר להיבטים תפעוליים, הם מתעלמים לחלוטין מתנאי העבודה של המורים והגננות ומסוגיות הליבה של התחום – חינוך, הוראה ולמידהמקור