הורה מלווה אחד לכיתה א', הפחתה בתשלומים: כך תיראה שנת הלימודים


שבועיים לפני 1 בספטמבר מפרסם המשרד את התכנית לשנת הלימודים תשפ”א בצל הקורונה. במסגרת המתווה, ההורים ילוו את ילדי הגן ביומם הראשון בקבוצות קטנות ובהדרגה, ובחינות הבגרות יכללו עד 6 מקצועות כגון אנגלית ומתמטיקה. השר גלנט הודיע: תשלומי ההורים יצומצמו משמעותיתמקור

DEMOS BUY