עם מחסומים ו-7,000 שוטרים וחיילים: המשטרה נערכת לסגר


בנוסף, ניתן יהיה לצאת לפעילות ספורטיבית של יחיד או אנשים הגרים יחד – ללא הגבלת מרחק, ובתנאי שהיציאה לפעילות היא ממקום המגורים, שלא באמצעות רכב. הממשלה אישרה יציאת דיירים במסגרות רווחה, בעלי מוגבלות, לביקורים אצל קרובי משפחה מדרגה ראשונה, וביקורים של בני המשפחה במסגרות. זאת יחד עם יציאה של בני משפחה מדרגה ראשונה לאזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים. בתקופה שבין ראש השנה ליום הכיפורים מותרת יציאה ממקום המגורים גם לצורך רכישת ארבעה מינים, מוצרים לבניית סוכה וכן לקיום מנהג כפרות. כמו כן, באותה תקופה מותרת פתיחה של מקום למכירת אמצעים אלה או מקום המשמש לקיום מנהג כפרות.

כמו כן, חל איסור על שהייה בבית מגורים של אדם אחר שלא למטרה מותרת, כגון לצורך ביצוע עבודה, או סיוע לאדם בעל קושי. בנוסף, חל איסור על שהייה בחוף ים, למעט לצורך ביצוע פעילות ספורט מותרת של אדם יחיד או של אנשים הגרים יחד. זאת, אך ורק שההגעה ממקום המגורים אינה נעשית באמצעות רכב.

במרחב הציבורי תיאסר איסור התקהלות של יותר מעשרה אנשים במבנה ו-20 בשטח פתוח. בנוסף, הוגבל מספר הנוסעים ברכב לעד שלושה אנשים, למעט אנשים הגרים יחד, ועוד נוסע אחד בכל ספסל אחורי.מקור

DEMOS BUY