משרד הבריאות ממליץ: הקלות – כששיעור החיוביים ירד ל-5%


לפי עקרונות הפעולה שמציע משרד הבריאות, ההקלות בסגר יבוצעו בהדרגתיות: בכל פעם בתחום או מגזר אחד בלבד ועם המתנה של שלושה שבועות בין שלב לשלב בהקלות.

בהתאם, ההחלטה על מעבר בין שלבים בהקלות תהיה תלויה במקדם ההדבקה. במידה ומקדם ההדבקה ימשיך להיות נמוך מ-0.8 ניתן יהיה להמשיך בהקלות בסגר, אך במידע והוא יעלה על 0.9 יהיה צריך לעצור את ההקלות בסגר. במידה ומקדם ההדבקה יהיה 1.1 ומעלה – יהיה על הממשלה להתחיל מיידית לחזור לאחור ולהטיל מחדש הגבלות.מקור

DEMOS BUY