משרד הבריאות: קוראים לגננות והסייעות להיבדק לקורונה בסוף השבוע


פיקוד העורף פרס נקודות דיגום בכל רחבי הארץ על מנת לאפשר לצוותים בגני הילדים לערוך בדיקות לגילוי הנגיף, ללא צורך בהפניית רופא. זאת, לאחר החלטת קבינט הקורונה לפתוח את מוסדות החינוך לגיל הרך ביום ראשון הקרוב, כחלק מההקלות בסגרמקור

DEMOS BUY