פקידים בכירים: גמזו מציע להקל בסגר גם בערים אדומות בניגוד למדיניות הקבינט


לפי הגורמים, ממונה הקורונה הציע לבצע הקלות גם בערים עם תחלואה גבוהה. זאת, בניגוד לעמדת השרים ושעות לפני התכנסות הוועדה לאזור מוגבל שתכריע על היישובים האדומים בהם ימשך הסגר. לטענתו, יש ירידה משמעותית במספר הנדבקים ברשויות החרדיות, ולכן ניתן לרכך את ההגבלותמקור

DEMOS BUY