6 ימים בשבוע, בצוותים קבועים: המתווה לפתיחת גני הילדים


משרדי החינוך והבריאות סיכמו כי מיום ראשון מוסדות החינוך לגיל הרך ישובו לפעילות כבשגרה, כשברשויות שבהן הדבר לא יתאפשר – הפתיחה תהיה בשני. הגננות והסייעות הונחו לעטות מסיכות, והילדים יגיעו לגן מדי יום עם הצהרת בריאות. הצהרונים יפעלו בקבוצות של עד 35מקור

DEMOS BUY