בניגוד להנחיות: הרב קנייבסקי הורה לפתוח את מוסדות החינוך החרדיים


קנייבסקי, ממנהיגי הציבור החרדי, הורה לפתוח החל ממחר את תלמודי התורה לבנים שמרבית התלמידים בהם מעל גיל 6. זאת, חרף ההנחיות שאוסרות פתיחת מוסדות אלה, אלא מאשרות פתיחה של גני ילדים ומוסדות לגיל הרך. גמזו: “פתיחת המוסדות מסוכנת ובלתי חוקית”מקור

DEMOS BUY