הסגר הורג: במקום להקשיב להפחדות, בואו נקשיב למדע ולהיגיון הבריא


הקורונה מסוכנת לקבוצות מסוימות בלבד ועבור רוב האוכלוסייה השלכות הסגר, שלפי מדענים יעילותו מוטלת בספק, קטלניות יותר. הגנה ממוקדת על קבוצות הסיכון תוך פיתוח חסינות בקרב השאר היא הברירה המוסרית ביותר



מקור

DEMOS BUY