הטכנולוגיה של שב"כ נכשלה, מערך הבדיקות לא יעיל | דוח מבקר המדינה


מאות אלפי אנשים נכנסו לבידוד לשווא, החקירות האפידמיולוגיות בעייתיות, למשרד החינוך אין תמונת מצב מלאה וברשות המסים אין בקרה על תשלום המענקים. דוח הביניים של מבקר המדינה על הטיפול במשבר הקורונהמקור

DEMOS BUY