המבקר: מערכת הבריאות לא ערוכה לחסן 3.4 מיליון איש לשפעת


בדוח הביניים על משבר הקורונה מזהיר אנגלמן כי יש להבטיח את רצף השירותים הרפואיים הניתנים בקהילה כדי למנוע פגיעה בבריאות הציבור, בכללם חיסון מפני שפעת עונתית. עוד נכתב כי בהיעדר הסברה באשר לסביבה הבטוחה במרפאות חלה ירידה בהגעת חולים לקבלת טיפול רפואימקור

DEMOS BUY