לא היה מי שיספור את המתים: כך כשל משרד הבריאות בטיפול בבתי אבות בקורונה


מדוח המבקר עולה כי מטה “מגן אבות ואימהות” לא מפקח על ביצוע הבדיקות לעובדים שבאים במגע עם הקשישים ואין ברשותו מידע לגבי שיעור בדיקותיהם. התקשורת בין המטה לבתי האבות נעשית באמצעים ידניים, ללא מערכת מתעדכנת. משרד הבריאות: עובדים על תשתית לניהול הבדיקותמקור

DEMOS BUY