מבקר המדינה: שב"כ נכשל במאבק בקורונה – צריך לשקול מחדש את האיכונים


מהדוח עולה כי מאות אלפי אנשים הוכנסו לבידוד לשווא משום שהטכנולוגיה של השירות לא מדויקת מספיק. רק כאחד מכל 25 מגעים שהתגלו על ידי שב”כ היה חולה בפועל. משרד הבריאות רכש 2 מיליון בדיקות סרולוגיות לחינם. שב”כ: הנתונים לא עדכנייםמקור

DEMOS BUY