ישיבת הממשלה על פרטי הסגר הלילי נדחתה "בשל קשיים משפטיים"ישיבת השרים שנועדה לעסוק בהגבלה המחמירה עליה החליט קבינט הקורונה נדחתה, ללא מועד אחר לקיומה. לשכת נתניהו נימקה את הדחייה: “בעקבות הקשיים שהתעוררו באישור הסגר הלילי נבדקות חלופות”. ההודעה על הדחייה הגיעה דקות לאחר הכרזת ח”כ סער כי ימסור הצהרהמקור

DEMOS BUY