ראש שירותי בריאות הציבור: העלייה הדרמטית בתחלואה במגזר החרדי מדאיגהבעוד בני ברק וירושלים הפכו לכתומות לפי מודל הרמזור, ד”ר שרון אלרעי-פרייס הבהירה כי “אנחנו רואים בשבועיים אחרונים שינוי מאוד משמעותי, יכול להיות שזה נובע משאננות”. מוקדם יותר השבוע קראו מנהיגי החרדים הליטאים והספרדים לכל מי שביכולתו להתחסן לעשות זאתמקור

DEMOS BUY