מחשש להתחסנות בניגוד לתעדוף: משרד הבריאות פרסם את פילוח גילאי המתחסניםבקופות החולים כללית, מכבי ולאומית כשליש מהמתחסנים היו מתחת לגיל 60, בעוד במאוחדת שיעורם קרוב ל-40%. במשרד הבריאות הבהירו כי ייתכן ובין המתחסנים היו אזרחים בקבוצת סיכון או צוותי רפואה – המוגדרים כחלק מהתעדוף – והדגישו כי לא ינקטו סנקציות נגד הקופותמקור

DEMOS BUY