הרוב החרדי כבר לא שותק נגד מפרי ההנחיות, אבל המציאות עוד רחוקה משינויתיעוד שעריהם הפתוחים של מוסדות חינוך חרדיים הציף את החשש מהתפשטות הקורונה במגזר. רבים בקהילה החליטו להפסיק להביט בתסכול מהצד, התקשורת החרדית התגייסה ויש שמתחננים לאכיפה משטרתית. לעומת אלה שהפנימו את הסכנה הגדולה, לאחרים חיי התורה חזקים מהכולמקור

DEMOS BUY