החוק שיאפשר העברת מידע על מתחסנים אושר בקריאה ראשונההמליאה אישרה את ההצעה, שתאפשר למנכ”ל משרד הבריאות להעביר פרטים מזהים על מתחסנים ועל מי שטרם חוסנו לרשויות מקומיות ולמשרד החינוך. בהסבר להצעת החוק נכתב כי “מדובר בגורמים שיכולים לסייע למשרד הבריאות לעודד אנשים להתחסן”מקור

DEMOS BUY