החל משבוע הבא: הכניסה לארץ תוגבל ל-200 ישראלים ליום בלבדראש הממשלה ושרי התחבורה והבריאות סיכמו כי הגבלה תחול עד למציאת פתרון טכנולוגי או השבת חובת הבידוד במלוניות לשבים מחו”ל. מכסת הנכנסים לא תכלול מקרים הומניטריים דחופיםמקור

DEMOS BUY