מסתמן: הסכמות בין השלטון המקומי לממשלה על חזרת כיתות ז'-י' ב-1 במרץהצדדים דנים כעת על פרטי המתווה לחזרת חטיבות הביניים, ברקע הכרזת פורום 15 הערים הגדולות כי יפתחו בניגוד להנחיות. “לא הושגו הסכמות סופיות, אך זה הכיוון”, אמר גורם בשלטון המקומי. נתניהו: “קורא לכל ראשי הערים לא לפרוק עול”מקור

DEMOS BUY