הכנסת דנה בחוק להעברת מידע על מתחסנים: "משרד הבריאות מיצה את יכולותיו"ועדת העבודה, הרווחה והבריאות מתכנסת סביב ההצעה שנועדה לעודד את הציבור להתחסן, שעברה אתמול בקריאה ראשונה. במסגרתה, משרד הבריאות יוכל להעביר פרטים מזהים על תושבים לעיריות, שיכללו שם ותעודת זהות של מתחסנים, ובמקרה של לא מתחסנים גם כתובת ומספר טלפוןמקור

DEMOS BUY